شرکت مهندسی باستیان سازه در بهمن ماه 1376 با هدف ایجاد سازمانی ایرانی با نام و نشانی معتبر در منطقه و تلاش برای آبادانی و توسعه ایران، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. ارسا در مدت کوتاه عمر خود با گردآوری جمعی از متخصصان و کادر فنی توانا و مجرب پتانسیل بالایی برای اجرای پروژه های بزرگ در خود به وجود آورده است. این پتانسیل بالای فنی به همراه ریسک پذیری و علاقه مندی بنیانگذاران باستیان  به بومی سازی تکنولوژی های مربوط به حوزه های کاری خود باعث شده باستیان همواره برای ورود به بازارها جدید و ارائه خدماتی گسترده تر به کارفرمایان خود پیشقدم باشد.