شركت خدمات مدیریت مهندسی و کیفیت باستیان در سال 1378 توسط گروه مهندسین مجرب در زمینه کنترل کیفیت فعالیت خود را آغاز نمود.این شركت با استفاده از نيروهاي متخصص در زمينه خدمات مدیریت کیفیت, تضمین کیفیت,  مدیریت ایمنی, مدیریت پروژه و بازرسي فني در صنایع مختلف خصوصاً در طرحهاي عمرانی, نفت، گاز و پتروشيمي فعال می باشد .